lenti.hu / Közérdekû adatok / Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok / A szerv döntései koncepciók, tervezetek, javaslatok / Lenti Város Önkormányzati Képviselõ-testülete rendeletei
 
KezdõlapHírekLenti városaÖnkormányzatKözérdekû információkTurizmusProgramokFotóalbumCégadatbázisKözérdekû adatokSzervezeti személyzeti adatokTevékenységre, mûködésre vonatkozó adatokA szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköreA hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatokKözszolgáltatásokA szerv nyilvántartásaiDöntéshozatal, ülésekA szerv döntései koncepciók, tervezetek, javaslatokLenti Város Önkormányzati Képviselõ-testülete rendeleteiLenti Város Polgármestere rendeletekPályázatokKözérdekû adatok igényléseKözzétételi listákNyilvános kiadványokGazdálkodási adatokKözzététel a 2009. évi CXXII. törvény alapjánKörnyezeti információkHelyi értéktárVálasztási információkTemetõ megszüntetés
 
Keresendő szavak:
Keresés helye:
 

Lenti Város Önkormányzati Képviselõ-testülete rendeletei

Lenti Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendeletei a Nemzeti Jogszabálytárban kereshetők

 

 Lenti Város Önkormányzat Képviselõ-testülete által elfogadott és kihirdetett rendeletek:

Sorszám Tárgy Száma Módosítások
1 A város címerének és zászlajának alkotásáról, használatának rendjérõl, valamint Díszpolgári Cím alapításáról és adományozásáról 16/1997. (X.1.) 2/2000. (III.1.), 12/2000. (V.5.), 44/2012. (V.30.), 63/2012. (XII.21.)
2 A várossá avatás napjának a "Város Napja"-vá nyilvánításáról 16/1999. (XII.7.) 27/2012. (III.29.)
3 A helyi hulladékgazdálkodási tervrõl 17/2004. (IX.29.)  
4 Az elektronikus ügyintézés kizárásáról 33/2005. (X.27.) 30/2009. (IX.30.), 32/2009. (X.29.), 11/2012. (III.01.), 12/2012. (III.01.), 26/2017. (XII. 21.)
5 A közterület használatáról 9/2010. (VI.30.) 29/2010.(XI.25.), 34/2012. (III.29.), 44/2012. (V. 30.), 58/2012.(XI.28.), 63/2012. (XII. 21.), 19/2013.(VII.05.), 1/2014. (I.31.), 27/2014. (XI.27.), 10/2016. (VII.22.), 18/2017. (IX. 27.), 25/2017. (XII. 21.), 11/2019. (VI. 27.) 20/2019. (IX.26.), 17/2020.(VIII.27.), 3/2021.(I.28.)
6 A helyi közmûvelõdésrõl 17/2010. (XI. 25.)  
7 A szakmai képzésben, átképzésben résztvevõk támogatásáról 19/2010. (XI. 25.) 27/2012. (III.29.)
8 A felsõoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról 21/2010. (XI. 25.) 25/2012.(III.29.), 2/2016. (I.28.), 21/2020.(X.09.)
9 A gyermekvédelmi gondoskodásról 22/2010. (XI. 25.) 27/2012. (III.29.), 37/2013. (XI.28.), 21/2015. (X.29.), 12/2021. (IV.29.)
10 A lakáshoz jutás helyi támogatásáról 24/2010. (XI. 25.) 3/2020. (II.12.)
11 A lakások és helyiségek bérletérõl, valamint elidegenítésükrõl

25/2010. (XI. 25.)

18/2023. (IX.28.)

27/2011. (X.26.), 24/2012. (III.29.) 56/2012.(X.31.) 7/2013.(II.28.), 24/2014. (XI.27.), 32/2014. (XII.18.), 20/2015. (X.29.), 1/2016. (I.28.), 15/2016. (IX.29.), 16/2016. (X.27.), 18/2016. (XI.30.), 4/2017. (III.02.), 27/2017. (XII. 21.), 12/2020.(07.08), 27/2020.(X.28.), 1/2021. (I.12.), 18/2021.(VIII.25.)13/2022.(VI.29.)
12 A helyi iparûzési adóról 33/2010. (XII. 17.)  
13 Az építményadóról 34/2010. (XII. 17.) 59/2012.(XI.29.), 22/2015.(XI.26.), 21/2017. (XI. 30.), 15/2020.(VIII.27.) 24/2022. (XII. 01.)
14 Az idegenforgalmi adóról 35/2010. (XII. 17.) 24/2015.(XI.26.), 26/2018.(XI. 28.),   26/2019. (XI.27.)
15 A magánszemély kommunális adójáról 36/2010. (XII. 17.) 60/2012.(XI.29.), 23/2015.(XI.26.), 19/2016. (XI.30.) 23/2022. (XII. 01.)
16 Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 13/2011. (IV. 28.)  
17 A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidõn kívül történõ házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, továbbá az azokért fizetendõ ellenszolgáltatás mértékérõl 15/2011. (IV. 28.)  8/2017. (III. 30.) ÖKT rendelet hatályon kívül helyezte
18 Az állattartásról 16/2011. (IV. 28.) 16/2012. (III. 01.), 44/2012. (V.30.), 50/2012. (VIII.30.)
19 A kitüntetõ címek, valamint díjak alapításáról és adományozásáról, továbbá a „Lenti Város Tiszteletbeli Polgára” cím adományozásáról 23/2011. (VIII.31.) 27/2012. (III.29.)
20 A temetõkrõl és a temetkezésrõl 25/2011. (IX. 29.) 37/2011. (XII. 15.) 41/2012. (IV.26.), 45/2012. (V.30.), 53/2012.(IX.27.), 63/2012. (XII.21.), 27/2015. (XII.17.), 12/2019. (VI. 27.), 29/2019.(XII.19.), 30/2020.(XII.18.), 2/2021.(I.12.) 26/2022. (XII. 13.)
21 Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjérõl 34/2011. (XI.30.) 4/2012. (I.26.), 44/2012. (V. 30.), 63/2012. (XII. 21.), 16/2013. (V.31.), 30/2019.(XII.19)
22 Lenti Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésérõl 7/2012. (II. 10.) 23/2012. (III.29.), 37/2012. (IV.26.), 48/2012.(VI.20.), 52/2012.(IX.27.) 54/2012.(X.15.) 55/2012.(X.31.) 57/2012.(XI.29.) 62/2012.(XII.21.) 4/2013.(II.28.)
23 A helyben központosított közbeszerzésrõl 10/2012. (III.01.)  42/2012. IV.26.)
24 A képviselõ-testület hivatalának köztisztviselõi közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirõl 14/2012. (III.01.)  
25 A talajterhelési díjról 15/2012. (III. 01.)  
26 Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 10/2017. (V. 18.)  23/2017. (XII. 04.), 6/2018. (II. 28.), 11/2020.(07.08)
27 A helyi építési szabályzatról

18/2012. (III.30.)

16/2018. (VII. 05.)

7/2014. (IV. 11.) 17/2014. (IX.15.), .25/2015. (XII. 10.), 12/2016. (IX.02.), 17/2017. (VIII. 30.), 27/2018.(XI. 28.), 16/2020.(VIII.28.) 16/2022.(VIII.24.) 19/2022. (IX.29.) 2/2023. (I.27.), 19/2023.(X.27.)
28 Egyes önkormányzati rendeletek Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról 27/2012. (III.29.)  
29 A helyi jelentõségû védett természeti terület védettségének fenntartásáról 29/2012. (III.29.)  
30 A közterületek nemzeti és városi ünnepeken történõ fellobogózásáról 30/2012. (III.29.)  
31 A közmûfejlesztési hozzájárulásról 31/2012. (III.29.)  
32 A gépjármû várakozóhely megváltásáról 33/2012. (III.29.)  
33 Az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak lakáshoz jutásának, valamint lakásuk korszerûsítésének munkáltatói támogatásáról 39/2012. (IV.26.)  22/2017. (XI. 30.)
34 A Szervezeti és Mûködési Szabályzatról 22/2019.(XI.14.)  28/2019.(XII.19), 5/2020. (II.27.), 23/2020.(X.28.), 7/2021.(II.26.), 9/2021. (IV.29.), 16/2021.(VII.23.), 22/2021.(IX.29.), 1/2022.(I.27.) 20/2022. (X. 27.) 11/2023. (VI. 28.) 16/2023.(IX.28.)
35 Lenti Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésérõl 3/2013.(II.15.) 8/2013. (III.28.), 18/2013. (VI.27.), 20/2013. (VII.18.), 21/2013. (VII.31.), 22/2013. (VIII.05.), 23/2013. (IX.03.), 28/2013. (IX.26.), 30/2013. (X.31.), 35/2013. (XI.28.), 39/2013. (XII.20.), 6/2014. (III.27.)
36 Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 12/2013. (IV.25.)  
37 A településképi véleményezési eljárás szabályairól, valamint az ehhez kapcsolódó elõzetes tájékoztatás és szakmai konzultáció biztosításáról   25/2017. (XII. 21.) hatályon kívül helyezte
38 Lenti város egyes területeit érintõ változtatási tilalom elrendelésérõl 27/2013. (IX. 03.)  
39 A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 32/2013. (X. 31.)  31/2019.(XII.19)
40 Az épített környezet helyi védelmérõl    25/2017. (XII. 21.) hatályon kívül helyezte
41 A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeirõl és tilalmáról, és az elhelyezésükhöz szükséges településképi bejelentési eljárás szabályairól    25/2017. (XII. 21.) hatályon kívül helyezte
42 Lenti Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésérõl 3/2014. (II.05.) 10/2014. (IV.30.) 12/2014. (VI.26.) 18/2014. (IX.25.), 23/2014. (XI.26.), 28/2014. (XII.18.), 5/2015. (II.27.), 11/2015. (IV.29.)
43 Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 9/2014. (IV. 30.) 22/2014. (XI.26.)
44 Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételérõl 13/2014. (VI.26.)  3/2018.(II.01.)
45 A közterületek elnevezésének rendjérõl 15/2014. (VI.26.)  
46 A vásárokról és a piacokról 25/2019. (XI.27.) 2/2020. (II.12.), 26/2020.(X.28.), 23/2021.(IX.29.)
47 A helyi népszavazás kezdeményezésérõl 26/2014. (XI. 27.)  
48 A környezet védelemének helyi szabályairól 14/2017. (VIII.30.)  22/2018. (VIII.30.), 14/2019. (VII. 11.), 19/2019. (IX.26.), 18/2020.(VIII.27.), 26/2021.(X.27.) 12/2022.(VI.29.)
49 Az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjának megállapításával kapcsolatos szabályokról 1/2015. (I.30.)  13/2018. (V. 31.)
50 Lenti Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésérõl 2/2015. (II.06.) 6/2015. (III.25.), 8/2015. (IV.08.), 13/2015. (IV.29.), 14/2015. (VI.09.), 16/2015. (VII.14.), 17/2015. (VII.31.), 19/2015. (X.01.), 26/2015.(XII.10.), 4/2016. (II.25.), 6/2016. (IV.28.)
51 A szociális gondoskodásról

3/2015. (II.26.)

12/2023. (VII. 6.)

7/2015. (III.25.), 10/2015. (IV.15.), 16/2017. (VIII. 30.) 2/2018.(II.01.), 7/2018. (II. 28.), 11/2021. (IV.29.), 2/2022.(I.27.) 22/2022. (XII. 01.) 1/2023. (I. 27.) 10/2023. (VI. 28.)
52 Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 12/2015. (IV.29.)  
53 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 15/2015. (VI.25.) 9/2016. (VI. 29.) 11/2018. (IV.25.) 24/2018. (X.30.), 24/2020.(X.28.), 25/2021.(X.27.)
54 Az önkormányzat közigazgatási területén lévõ önkormányzati és állami fenntartású intézményekben fizetendõ intézményi térítési díjakról 18/2015. (VIII.27.)  
55 Lenti Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésérõl 3/2016. (II.08.) 5/2016. (III.29.), 8/2016. (VI.16.), 11/2016. (VIII.11.), 14/2016. (IX.30.), 17/2016. (XI.30.), 20/2016. (XII. 21.), 3/2017. (III.02.)
56 Lenti Város Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról 7/2016. (IV.28.)  
57 Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és kialakításáról 13/2016. (IX.14.) 27/2022. (XII. 13.), 14/2023.(VIII.30.) 17/2023.(IX.28.)
58 Lenti Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésérõl 2/2017. (II. 09.)  5/2017. (III.13.), 6/2017.(III.30.), 9/2017. (IV.27.), 12/2017. (VI. 29.), 13/2017. (VIII. 30.), 20/2017. (X. 26.) 24/2017. (XII. 21.) 4/2018.(II.01.), 8/2018. (III.28.)
59 A településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggõ partnerségi egyeztetés szabályairól 7/2017. (III.30.)  18/2022. (IX.29.)
60 A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidõn kívül történõ házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és az azokért fizetendõ díjakról 8/2017. (III.30.)  
61
Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 11/2017. (V. 25.)  
62 A Közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól 15/2017. (VIII. 30.)  
63 A településkép védelméről 25/2017. (XII. 21.)  21/2019. (IX.26.)
64 Lenti Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése 5/2018
(II. / 07.)
 9/2018. (III.28.), 15/2018. (VI.28.), 21/2018. (VIII.30.), 23/2018.(IX. 27.), 25/2018 (XI. 28.), 28/2018.(XII. 19.), 5/2019. (III. 07.)
65 Lenti Város Önkormányzatának 2017. évi zárszámadása 12/2018. (V. 31.)  
66 A helyi közművelődésről 14/2018. (V. 31.)  10/2021. (IV.29.), 3/2022.(I.27.)
67 A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulólk ösztöndíj támogatásáról 18/2018. (VIII. 23.)  1/2019. (I. 30.), 22/2020.(X.09.), 4/2021.(I.28.), 19/2021.(VIII.25.)
68 A "Települési Talentum" ösztöndíj támogatásról 19/2018. (VIII. 23.)  25/2020.(X.28.), 20/2021.(VIIII.25.)
69 Lenti Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése 2/2019. (II. 13.)  6/2019. (III. 07.), 8/2019. (IV. 25), 10/2019. (VI. 27.), 18/2019. (IX.26.), 23/2019. (XI. 14.), 27/2019. (XII.11.), 4/2020. (II.27.)
70 a víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről 4/2019. (II. 13.)  
72 Lenti Város Önkormányzatának 2018. évi zárszámadása 9/2019. (V. 30.)  
73 A közterületi térfigyelő rendszerről 16/2019. (VIII. 28.)  24/2019. (XI. 27.)
74 Az önkormányzat közigazgatási területén lévő önkormányzati és állami fenntartású intézményekben fizetendő intézményi térítési díjakról 19/2020.(VIII.27.)  
75 Lenti Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése 1/2020.(II.12.) 14/2020.(VII.15.), 20/200.(IX.30.), 28/2020.(XI.26.), 29/2020.(XII.18.), 6/2021.(II. 25.)
76 Lenti Város Önkormányzatának 2019. évi zárszámadása 13/2020.(VII.15.)  
77 Lenti Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése 5/2021. (II.11.)  8/2021.(III.24.), 13/2021. (IV.29.), 15/2021.(VII.01.), 17/2021.(VII.28.), 21/2021.(IX. 29.), 24/2021.(X.27.), 5/2022.(II.15.)
78 Lenti Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadása 14/2021. (V.27.)  
79 Lenti Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése 4/2022. (II.15.)  6/2022.(III:25.) 10/2022.(VI.29) 14/2022.(VIII.24.) 17/2022.(IX.29.) 21/2022. (XI.14.) 25/2022. (XII. 13.) 4/2023. (II.23.)
80 Lenti Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadása 7/2022.(V.26.)  
81 Lenti Polgármesteri Hivatal szervezeti változásával összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 8/2022.(V.26.)  
82 Lenti Város Önkormányzatának végrehajtottá vált költségvetési rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről 9/2022.(V.26.)  
83 Lenti város egyes területeit érintő változtatási tilalom elrendeléséről 11/2022.(VI.29)  
84 Az önkormányzat közigazgatási területén lévő önkormányzati és állami fenntartású intézmények étkezési nyersanyagnormáiról és a fizetendő intézményi térítési díjakról 15/2022.(VIII.24.)  13/2023. (VIII.30.)
85 Lenti Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről 3/2023. (II. 15.)  5/2023. (III.30.) 8/2023. (VI.28.) 15/2023.(IX.28.) 20/2023.(XI.03.)
86 A közterületek elnevezésének rendjéről 6/2023. (III. 30.)  
87 Lenti Város Önkormányzatának 2022. évi zárszámadása 7/2023. (V.25.)  
88 A környezet védelmének helyi szabályairól 9/2023. (VI. 28.)  

 

Összes látogató száma: 1329938
Jelenleg 108 látogató tartózkodik az oldalon.
  Ezt az oldalt 7150 alkalommal jelenítették meg,
ebből az egyedi letöltés 5997 db.
  Impresszum Oldaltérkép Adatvédelem Szerzői jogok Felhasználási feltételek Hirdetési árak