lenti.hu / Önkormányzat / EU pályázatok / NYDOP  - A Lenti Napközi Otthonos Óvoda férõhelybõvítése, célirányos fejlesztése a minõségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében / Nyitó konferencia óvoda pályázat 2011.06.10
 
KezdõlapHírekLenti városaÖnkormányzatKépviselõtestületTelepülésrészekBizottságokHirdetmények, rendeletek, határozatok, pályázatokElektronikus ügyintézésEU pályázatokLentiszombathelyi Római katolikus fa harangláb felújításaKözbeszerzésekKEK KH nyilvántartóKözérdekû információkTurizmusProgramokFotóalbumVideóalbumCégadatbázisKözérdekû adatokHelyi értéktárVálasztásokTemetõ megszüntetés

A lenti óvoda és bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00030

A Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése

Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola épületének energetikai korszerűsítése

A Lenti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, és a lentiszombathelyi Kultúrotthon épületenergetikai fejlesztése
 
Regisztráljon, és adja fel apróhirdetését ingyen!
 
 
Keresendő szavak:
Keresés helye:
 
 
További háttérképek...
 
 
 

A nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat –dunántúli Operatív Program keretén belül „Óvodák fejlesztése” címmel felhívást tett közzé, melyre Lenti Város Önkormányzata 2010. március 1. napján projekt javaslatot nyújtott be, melyet a Támogató 2010. június 10. napján kelt levelében foglaltaknak megfelelõen támogatásra érdemesnek ítélt.

Lenti Város Önkormányzata a Támogató döntése alapján az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény alapján egyszeri, vissza nem térítendõ támogatásban részesült.
A Támogatási Szerzõdés aláírására 2010. augusztus 13. napján került sor.

A projekt célja a Lenti Napközi Otthonos Óvoda 8960 Lenti, Petõfi út 25. szám alatti feladatellátási helyén a férõhelyek bõvítése, a telephely célirányos fejlesztése a minõségi nevelés feltételeinek megteremtésével.

A pályázat során megvalósuló tevékenységek konkrét célja az, hogy az esélyegyenlõség elvét szem elõtt tartva csökkentse a nevelés-oktatás minõségében felmerülõ területi különbségeket, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, továbbá az azokhoz való hozzáférést mindenki számára lehetõvé tegye.

A projekt konkrét célja energiatakarékos és korszerû óvodai feladaetellátási hely infrastrukturális fejlesztése, akadálymentes felújítása, rekonstrukciója, modernizációja, többfunkcióssá és energiatakarékossá tétele, mûszaki színvonalának emelése, fizikai állagának javítása.

A projekt eredményeként 657 m2 hasznos alapterületen megújul a Lenti Napközi Otthonos Óvoda Petõfi úti telephelye, a belsõ terek átstrukturálásával kialakításra kerül egy min. 15 fõt max. 23 fõt befogadni képes új csoportszoba, férõhelyet biztosítva a korosztályi szinten megnõtt gyermeklétszámnak. A projekt keretében megvalósul az épület külsõ hõszigetelése, a lapostetõs épületrészek teljes körû szigetelése, új, korszerû nyílászárók kerülnek beépítésre, korszerûsödik a fûtési rendszer, valamint a villamos hálózat. Egy akadálymentes parkoló mellett az épület szolgáltatásai egy elérési útvonalon minden fogyatékossági csoport számára elérhetõk lesznek.

A projekt keretében a nevelési környezet akadálymentes átalakítása megalapozza a pedagógiai és módszertani reformokat a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek körében, segíti a sajátos nevelési igényû gyermekek integrációját.

A fejleszteni kívánt intézmény körzetközponti szerepébõl adódóan a beiskolázási körzeten kívülrõl érkezõ kisgyermekek nevelését is ellátja.

A férõhelybõvítéssel csökken a meglévõ csoportszobák terhelése, másrészt megfelel az intézmény a jogszabályi elõírásoknak a tekintetben, hogy a bõvítés által felvehetõ lesz valamennyi, a 3. életévét betöltött kisgyermek a beiskolázási körzetbõl, illetve a szabad kapacitás terhére a körzeten kívüli igényeket is kielégítheti.

Fejlesztés után a tagóvoda férõhely-kapacitása 115 fõs lesz, a kialakítandó 5 csoportban a csoport-gyermeklétszámok optimális szintre (22-23 fõ) csökkenthetõk.

A projekt segítségével Lenti város körzetközponti szerepe nõ, hosszú távon kiegyensúlyozottan lesz ellátható az óvodai szakfeladat.

A fejlesztés során megújított, komplex módon akadálymentesített épület 2011.õszétõl várja a gyerekeket.

A pályázat fõbb adatai
Kedvezményezett neve: Lenti Város Önkormányzata
Kedvezményezett elérhetõségei: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.
Tel: 92/553-900
Fax: 92/553-955, 92/553-957
internet: www.lenti.hu, www.elenti.hu
Projekt címe: A Lenti Napközi Otthonos Óvoda férõhelybõvítése, célirányos fejlesztése a minõségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében
Projekt azonosító száma: NYDOP-5.3.1/B-09-2010-0011
Projekt összköltsége: 72.727.273,- Ft
Elnyert támogatás: 60.000.000,- Ft
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Támogató elérhetõségei: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
ÚMFT Infovonal: 06-40/638-638
e-mail: nfu@nfu.gov.hu
internet: www.nfu.hu
Közremûködõ Szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Nyugat-dunántúli Területi Iroda Sopron
Közremûködõ Szervezet elérhetõségei: 9400 Sopron, Verõ József u. 1.
Tel: 99/512-710
Fax: 99/512-717
e-mail: vati@vati.hu
internet: www.vati.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Képek a nyitókonferenciáról

Összes látogató száma: 962910
Jelenleg 337 látogató tartózkodik az oldalon.
  Ezt az oldalt 2713 alkalommal jelenítették meg,
ebből az egyedi letöltés 2482 db.
  Impresszum Oldaltérkép Adatvédelem Szerzői jogok Felhasználási feltételek Hirdetési árak