lenti.hu / Helyi értéktár
 
KezdõlapHírekLenti városaÖnkormányzatKözérdekû információkTurizmusProgramokFotóalbumCégadatbázisKözérdekû adatokKörnyezeti információkHelyi értéktárVálasztási információkTemetõ megszüntetés
 
Keresendő szavak:
Keresés helye:
 

Helyi értéktár

Felhívás Települési Értéktár elkészítésére

Lenti Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a 2013. június 26-án kinyilvánította arra irányuló szándékát, hogy a magyar nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (továbbiakban: Htv.) és a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján élni kíván a települési értéktár létrehozásának lehetõségével és Települési Értéktár Bizottságot hozott létre 2013. szeptember 1. napjával.

A Bizottság azonosítja a településen fellelhetõ nemzeti értékeket, létrehozza a települési értéktárat és nyilvántartás céljából megküldi azt a megyei önkormányzat részére. A Lenti Települési Értéktár Lenti területén fellelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó gyûjtemény lesz. Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy közösen töltsük meg tartalommal az Értéktárat.

Ezúton szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy milyen eljárás alapján kerülhet be egy nemzeti érték a települési értéktárba:

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekrõl és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényhatározza meg az alábbiak szerint.

Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élõvilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megõrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely

  • hazai szempontból meghatározó jelentõségû, így nemzetünk – de legalább egy meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzõnek és közismertnek fogad el,
  • jelentõsen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,
  • hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerõsítéséhez.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következõk:

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelõzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdõkultúra;

c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsõdlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevõ környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

d) ipari és mûszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézmûipart, kézmûvességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és mûszergyártás, mûszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népmûvészet és népi kézmûvesség, néprajz, filmmûvészet, iparmûvészet, képzõmûvészet, táncmûvészet és zenemûvészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedõ értékû mûemlékek és régészeti lelõhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;

f) sport: a fizikai erõnlét és a szellemi teljesítõképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidõ eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerûen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életmûvek és csúcsteljesítmények;

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képzõdmények vagy képzõdménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képzõdmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevõ környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

A nemzeti értékek települési értéktárába történõ felvétele:

A Bizottság munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közmûvelõdési feladatellátás országos módszertani intézményét, továbbá értékek gyûjtésével, megõrzésével, hasznosításával foglalkozó szakmai és civil szervezeteket.

Az önkormányzat közigazgatási területén fellelhetõ, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti Lenti Város Polgármesteréhez intézett beadványában.

A javaslatot a mellékelt javaslatminta szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani. A javaslattétel ingyenes.
A javaslatnak tartalmazni kell:

  • a javaslattevõ adatait
  • az értéktárban felvételre javasolt nemzeti érték adatait
  • az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovízuális dokumentációját
  • a nemzeti érték kritériumainak való megfelelést valószínûsíthetõ dokumentumokat,
  • valamint a szakértõ, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.

A Települési Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatot megvizsgálja, hogy az a Htv. 1.§ (1) bekezdés j) pontja alapján megalapozott-e és megfelel-e a Htv.-ben és a Kormányrendeletben foglalt feltételeknek.

A Bizottság alaki vagy tartalmi hiányosságok esetén a javaslattevõt a hiányok pótlására hívja fel, és ha a javaslattevõ a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, illetve a hiányosságok pótlásához szükséges idõ figyelembevételével megállapított határidõ meghosszabbítását sem kéri, a javaslatot érdemben nem tárgyalja meg és errõl a javaslattevõt értesíti. A hiánypótlásra való felhívás teljesítésének elmulasztása nem akadálya annak, hogy a javaslattevõ utóbb ugyanazon nemzeti érték értéktárba történõ felvételét kezdeményezze.

A javaslat szerinti nemzeti érték adatainak a Htv. 1. § (1) bekezdés c)-e) pontja szerinti értéktárak valamelyikébe való felvételérõl az értéktár bizottság a javaslat benyújtását követõ 90 napon belül dönt, és arról a javaslattevõt írásban értesíti.

A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a következõ lépcsõfokként a Hungarikumok Gyûjteményébe.

 

Kérem, éljenek a javaslattétel lehetõségével!

 

Lenti Települési Értéktár Bizottság tagjai:

Kovács Zoltán elnök
Egri Éva tag
Német-Baksa Judit tag
Völgyiné Boa Katalin tag

Nyomtatvány letöltése

Lenti Települési értéktár honlapja: www.lentiertektar.hu

Összes látogató száma: 1330509
Jelenleg 284 látogató tartózkodik az oldalon.
  Ezt az oldalt 18731 alkalommal jelenítették meg,
ebből az egyedi letöltés 14496 db.
  Impresszum Oldaltérkép Adatvédelem Szerzői jogok Felhasználási feltételek Hirdetési árak