lenti.hu / Önkormányzat / Hirdetmények, rendeletek, határozatok, pályázatok
 
KezdõlapHírekLenti városaÖnkormányzatKépviselõ-testületTelepülésrészekBizottságokHirdetmények, rendeletek, határozatok, pályázatokElektronikus ügyintézésEU pályázatokKözbeszerzésekKEK KH nyilvántartóKözérdekû információkTurizmusProgramokFotóalbumCégadatbázisKözérdekû adatokKörnyezeti információkHelyi értéktárVálasztási információkTemetõ megszüntetés
 
Keresendő szavak:
Keresés helye:
 
 Dokumentum Dokumentumok
Pályázati Felhívás - Helyi Felsőoktatási Ösztöndíj2023. Július 10. 12:30

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Lenti Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy felsőoktatási intézmények-ben tanuló lenti fiatalok támogatására ösztöndíjpályázatot hirdet.

Ösztöndíjban részesülhet az a szociálisan rászoruló lenti állandó lakos, aki valamely államilag finanszírozott – nem költségtérítéses - felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jog-viszonnyal rendelkezik és 30. életévét a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte be.

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:
- első évfolyamos pályázó esetén a középiskolai tanulmányi eredmény számtani átlaga legalább 4,50,
- magasabb évfolyamos pályázó esetén a pályázat benyújtását megelőző szemeszterben a tanulmányi eredmény számtani átlaga legalább 4,00,
- aki az alábbi rászorultsági feltételeknek megfelel

A rászorultság vizsgálata az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
- az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg,
- akinek a családjában a lakhatást és megélhetést szolgáló vagyontárgyakon
felüli ingó- és ingatlan vagyona, vagyoni értékű joga az 1 millió Ft-ot nem
haladja meg.
(a támogatás odaítélésénél indokolt esetben ettől a rendelkezéstől el lehet térni)


Az elbírálásnál előnyt jelent:
a) első évfolyamos pályázó esetén:
- országos tanulmányi versenyen helyezés elérése,
- átlagot meghaladó kulturális, sportteljesítmény igazolása,

b) magasabb évfolyamokon, aki:
- szakterületén kimagasló eredményt ért el,
- kutatómunkában vett részt,
- tudományos publikációval rendelkezik vagy
- más módon kiemelkedő tevékenységében.

Nem részesülhet támogatásban az a hallgató, aki a lenti önkormányzattól vagy más ön-kormányzattól hasonló célú ösztöndíjban részesül.

A pályázathoz minden esetben csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- 30 napnál nem régebbi egy lakcímen élőkről igazolást,
- pályázati adatlapot,
- 30 napnál nem régebbi igazolást a pályázó és a vele egy háztartásban élők megelőző 3 havi nettó jövedelméről,
- ösztöndíjra pályázott 30 napnál nem régebbi tanévre vonatkozó eredeti iskolalátogatási igazolást vagy hallgatói jogviszonyról szóló igazolást,
- a család vagyonnyilatkozatát, és
- egyéb, az érdemi döntést elősegítő igazolásokat (pl.: versenyeredményekről, nyelvvizs-gáról stb.)

Felsőfokú tanulmányait kezdő pályázó esetén:
- felvételt igazoló értesítés másolatát,
- tizenkettedik év végi bizonyítványának, és érettségi bizonyítványának másolatát.

Felsőfokú tanulmányokat folytató esetén:
- előző év végi tanulmányi eredményét igazoló leckekönyv másolatát
(iskola által aláírt, lebélyegzett)

Az ösztöndíj mértéke 5.000 Ft/hó – 10.000 Ft/hó összegig terjedhet.

Az egy tanulmányi évre azaz 10 hónapra vonatkozó pályázatról, a támogatás mértékéről a Kulturális és Ügyrendi Bizottság dönt minden év október 30. napjáig

- Az egy tanulmányi évre vonatkozó pályázat esetében egy tanévre, azaz 10 hónapra – szeptembertől júniusig kerül megállapításra, folyósítása minden év szeptember 1-jén kez-dődik,

Az egy tanulmányi évre megállapított ösztöndíj esetében a hallgató a tanulmányi év második félévére szóló jogosultságát minden év február 20-ig iskolalátogatási igazolással vagy hallgatói jogviszonyról szóló igazolással igazolja, melynek elmulasztása esetén a támogatás folyósítását szüneteltetni kell.

A pályázó anyagi és szociális körülményeinek feltárása során köteles együttműködni, hiányo-san benyújtott kérelem esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglal-tak szerint kell eljárni.

A pályázatokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a hallgatók
- az egy tanulmányi évre vonatkozó pályázat esetében minden év szeptember 15. napjáig,

nyújthatják be Lenti Polgármesteri Hivatalba Elek Zsuzsanna szociális és általános igazgatási ügyintézőhöz (8960 Lenti Zrínyi u. 4. földszint). A benyújtott pályázatról az önkormányzat átvételi elismervényt ad a pályázónak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Elek Zsuzsanna szociális és általános igazgatási ügyin-tézőnél személyesen Lenti Polgármesteri Hivatalban (8960 Lenti Zrínyi u. 4. földszint) vagy a 0692/553-959-es telefonszámon lehet.
 

Összes látogató száma: 1337256
Jelenleg 321 látogató tartózkodik az oldalon.
  Ezt az oldalt 1414838 alkalommal jelenítették meg,
ebből az egyedi letöltés 614546 db.
  Impresszum Oldaltérkép Adatvédelem Szerzői jogok Felhasználási feltételek Hirdetési árak